Fakta och forskning talar för bemanning – vad talar emot?

·
Av Henrik Bäckström, 28 Feb 2012

Fakta vs Väderkvarnar

Illustration: Mathias Landefjord

Vi serverar gång på gång siffror och hårda fakta och de som vill förbjuda bemanningsbranschen kastar bara tillbaka sina väderkvarnar. Ge oss något konkret att ta ställning till, så vi får en riktig debatt någon gång.

Jag förstår inte vad vänsterpartisterna Traher Pelaseyed och Monika Djurner menade när de skrev i GT att moderaternas Tomas Tobé och Lars Hjälmered använder ohederlig argumentation när det gäller människors möjligheter till jobb med hjälp av bemanningsföretag.

Faktum är att till skillnad från Pelaseyeds och Djurners hemtillverkade teser, kan Tobés och Hjälmereds argumentering med enkelhet styrkas av vetenskaplig forskning. Precis som de borgerliga skribenterna argumenterar innebär ett förbud mot bemanningsbranschen att:

1. Arbetslösheten ökar
2. Dessutom förlängs den
3. Anställningsbarheten minskar

Låt mig hänvisa till tre vetenskapligt styrkta studier som belägger bemanningsbranschens positiva effekter på arbetslöshet och arbetsmarknadens funktion:

1. I en studie från Århus universitet och tyska arbetslivsinstitutet (IZA) visar forskarna på mycket positiva effekter av bemanningsjobb för arbetares position på arbetsmarknaden. Särskilt för utlandsfödda, arbetslösa och lågutbildade. Forskarna finner en rad mycket positiva ”treatment effects” av bemanningsjobb : bättre yrkes- och sociala nätverk, utökade jobbmöjligheter, bättre jobb och bättre anställningar. Allt detta som en följd av bemanningsjobb.

2. I en annan  studie från Amsterdams universitet påvisas att vägen från arbetslöshet till jobbet förkortas avsevärt om den arbetslöse tar jobb i bemanningsföretag jämfört om individen inte gör det. Det är otvetydigt så, säger forskarna.

3. I en tredje studie från Stockholms universitet bekräftas bilden från svenska förhållanden.  Bemanningsbranschen utgör en språngbräda för såväl unga som utlandsfödda.

Forskaren i nationalekonomi bakom den sistnämnda studien, Pernilla Andersson Joona, intervjuades i Dagens Nyheter i samband med rapporten.

Men arbetares möjligheter till avsevärt förbättrade jobbmöjligheter och ökad anställningsbarhet, med hjälp av bemanningsföretag, vill väl Vänstern bli av med också när deras förbud införs. Jag kan bara beklaga att kunskapsnivån om arbetsmarknadens funktion är så låg bland några debattörer.