Det är fasta jobb som ger bra lön, säger vänsterdebattörerna

· ·
Av Henrik Bäckström, 15 Feb 2012

Århus univ, Amsterdams univ, Eurociett

Helt rätt, Thaher Pelaseyed (v) och Monika Djurner (v) i Expressen den 14 februari, säger vi. Det är ju det vi i bemanningsbranschen arbetar med till övervägande del.

Bemanningsbranschen har högst anslutningsgrad till kollektivavtal på svenska arbetsmarknaden. 97 % av bemanningskonsulterna har kollektivavtal.

Helt fel, säger vi om påståendet att utan bemanningsföretag skulle ungas löner bli mer rimliga, arbetet tryggare och tillgång till kollektivavtal större. Allt detta erbjuder bemanningsbranschen i dag. Därtill är det naturligtvis så att de arbetsrättsliga lagarna även gäller för unga i bemanningsföretag. För de äldre också, för den delen.

Även när man inte har fast anställning gäller vårt lönesystem. Den arbetande har en snittlön av kundens anställdas löner. Det betyder att unga bemannare ofta har betydligt högre lön hos bemanningsföretag, jämfört med om de skulle ha annan anställning. Detta till exempel när kundens anställda är äldre och därmed den unga bemanningskonsulten får en lön som ligger högre. Problemet brukar vara att när den unge ska övergå i anställning hos kunden så minskar lönen med några tusen kronor i månaden.

Garantilön utgår med 90 % av det bemannaren tjänat i snitt de tre senaste månaderna. Ofta blir garantilönen mer än 100 % av den personliga lön bemannaren har. Vilken a-kassa kan matcha denna ersättningsnivå? Motprestationen är att man är tillgänglig för nya uppdrag, vilket måste ses som helt rimligt. Motsatsen är att man med garantilön inte behöver vara tillgänglig. Var och en kan räkna ut hur länge den ekvationen skulle hålla.

Härutöver presenterar debattörerna en rad helt felaktiga uppgifter. ”… fyrdubbling av vinstmarginal”. Detta är rena osanningen. Därtill ”… på bekostnad av uppsagda arbetare”. Vad är sambandet? Man staplar en räcka påstådda samband och företeelser som inte stämmer. Naturligtvis utan att hänvisa till en enda källa.

Att sedan debattörerna inledningsvis hänvisar till 1980-talets arbetsmarknad och gör jämförelser med arbetslöshetsnivåerna är helt makalöst. Vilken relevans har det i denna diskussion?

Förekomsten av bemanningsanställda innebär att andra arbetande slipper än mer visstidsanställningar, än mer övertidsarbete och än mer arbetslöshet. Dessutom påvisar flera studier att arbetare i branschen väsentligt höjer sin attraktion på arbetsmarknaden.

Detta torde ju passa som handen i handsken för Vänsterpartiet när de vill avskaffa tidsbegränsade anställningar och införa 6-timmars arbetsdag.

Vi kan i alla fall hänvisa till en mångfald studier som gjorts. Både i Sverige och internationellt.

Kundundersökningen  Personalinhyrningen i Sverige

Medarbetarundersökningen Jobbet i bemanningsbranschen

Eurociett: Adapting to change

”Looking Beyond the Bridge: How Temporary Agency Employment Affects Labor Market Outcomes” (Århus Universitet, 2010)

”Stepping-stones for the unemployed: The effect of temporary jobs on the duration until regular work” (Amsterdams universitet, 2004)