Avtalsrörelsen börjar


Av Extrabloggare, 14 Feb 2012

Förhandlingsinvit

Illustration: Mathias Landefjord

I början av mars utväxlar avtalsdelegationerna yrkanden. Då börjar avtalsrörelsen för bemanningsbranschen på riktigt. Från Bemanningsföretagens sida hoppas vi på bra förhandlingar i god anda.

Vi är avtalsparter från legitima organisationer på arbetsmarknaden som ska mötas och förhandla, precis som i alla andra branscher. Den moralpanikdrivna debatten om bemanningsbranschen och strejkkrav för avtalade begränsningar av inhyrning – trots EU:s bemanningsdirektiv – förfärar dock.

Bemanningsföretagen är inte intresserade av offentliga bigotterier som ska tillfredsställa bemanningskritikerna. Vår förhandlingsdelegation är representativ för bemanningsbranschen och framför dess ståndpunkter. Vi förutsätter att våra motparter är lika representativa och har en öppen agenda för branschens anställda.

Avtal 2012 ska i möjligaste mån gynna både anställda och arbetsgivare, men vi börjar få en för den svenska modellen bisarr situation, där det bara är arbetsgivarna som arbetar för de anställda, medan facken och arbetarrörelsen jobbar mot dem. De bemanningsanställda förväntar sig mer av sina representanter.

Per Gradén

Per Gradén var förhandlare och rådgivare i arbetsgivarfrågor på Almega med ansvar för bemanningsavtalen fram till oktober 2012 då han slutade på Almega.