God enighet kring bemanningsbranschens nytta

· ·
Av Henrik Bäckström, 13 Feb 2012

Seminariedeltagare

Foto: Mathias Landefjord

Vi är eniga med LO och Socialdemokraterna om att bemanningsbranschen är bra för svensk arbetsmarknad. Åtminstone är vi överens med Ylva Johansson och LO:s förhandlare Håkan Löfgren.

Vi tre bildade tillsammans med moderate riksdagsmannen Thomas Tobé panel under ett frukostseminarium i anslutning till Jubileumsbazaren på Kulturhuset i fredags. LO-tidningens Göran Jacobsson modererade debatten. En sansad debatt inför ett fullsatt auditorium visade att vi i grunden vill att bemanningsbranschen ska finnas och utvecklas på svensk arbetsmarknad.

LO-ombudsmannen Carina Paulsson inledde med ett tveksamt tyckande och tänkande och utmålande av hopfantiserade scenarier, som måste avtals- och lagbegränsas. Löfgren, Tobé och Johansson visade att de lever i verklighetens nu och utgår från det i diskussionerna.

Alla tre är överens om att det inte är lagstiftning som behövs; villkoren för bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad regleras av parterna i avtal, helt enligt den svenska modellen.

Håkan Löfgren vill se ett statligt register över bemanningsföretag för att hitta och komma åt det lilla fåtal som inte vill vara medlemmar i Bemanningsföretagen, och därmed binda sig att följa kollektivavtal och sköta ekonomin, skatter och andra åtaganden. (97 procent av alla bemanningskonsulter är för övrigt anställda i våra medlemsföretag.)

Ylva Johansson tror att demokratifrågorna (MBL) och de allt tystare arbetsplatserna är problem som bör hanteras. Thomas Tobé tycker att alla jobb behövs och är helt övertygad om att bemanningsföretagen är en bra inkörsport till arbetsmarknaden för ungdomar, utlandsfödda och andra utsatta grupper.

Ylva Johansson klämde Tobé på innehållet i regeringens kommande förslag till ny uthyrningslag. Utan framgång. En del kritiska frågor ställdes till mig från åhörarna. Det gällde lättlurade ungdomar utan kompetens som blir uppskörtade på lön, tävling om inhyrarens gunst bland bemanningsföretagen hos Lagena, övergångsregler mellan uthyrare och inhyrare och bristen på transparens i affärsavtalen, bland annat.

Jag tror inte, vilket jag också svarade, att dagens unga är så lättlurade, eller att deras arbetsuppgifter inte kräver kompetens av sina utförare. Mycket av kritiken mot vår bransch bygger på missförstånd och okunskap. Upphandlingskonkurrens kan kanske tolkas som en tävling mellan uthyrare, rekryteringsarvode kan tolkas som hinder för den anställde. Affärsavtal är aldrig transparenta, och ska inte vara det heller.

Fler frågor restes, som vi säkert kommer att ha anledning att återkomma till. Det är alltid kul att få utrymme att svara sakligt på sakliga frågor.

Arbetsmiljöverkets Fredrika Brickman berättade om den påbörjade granskning av arbetsmiljö hos kunder och bemanningsföretag. Inget att rapportera i detta tidiga skede.

Utmärkta jobbazaren – i år kallad Jubileumsbazaren – fortsatte för övrigt även på lördagen. Ett utmärkt tillfälle för utbildnings- och arbetslystna att träffa utbildare, rekryterare, arbetsförmedlingen och fackföreningarna. Bazaren brukar dra tusentals besökande. Hoppas det var likadant i år.