Rekordåret 2010 följdes av rekordåret 2011


Av Henrik Bäckström, 10 Feb 2012

Henrik Bäckström vis skrivbordet

Foto: Mathias Landefjord

Efter den mycket starka uppgången av industrijobb i en första våg följer nu tjänstemannajobben efter i rask takt i en andra våg. Kvartal 4 ökade industrijobben med 8 procent. Under samma kvartal har administrationsjobben ökat med 20 % , teknikjobben med 23 % och ekonomerna samt ingenjörerna med 10 respektive 11 procent.

Omsättningen för 4:e kvartalet 2011 var rekordhöga 5,4 miljarder kronor. Helåret uppvisar rekordomsättning på över 21 miljarder, en uppgång med 22 procent jämfört med året innan.

Rekryteringstjänsten har ökat med 22 procent. Entreprenadtjänsten har ökat med över 100 procent igen, dock fortfarande från en låg nivå. Omställningstjänsten har minskat med 38 procent.

I ett regionalt perspektiv har västra Sverige med en stor andel industrijobb haft den starkaste tillväxten under kvartalet, +41 procent. Övriga regioner uppvisar en mindre tillväxt, Stockholmsregionen ligger på +9 procent.

Mediabevakningen har ökat kännedomen om branschen, samtidigt som allt fler företag har behov av att hitta personal. Allt fler grupper på arbetsmarknaden hittar sin väg till anställning genom bemanningsbranschen.

På YouTube finns ett videoklipp med min sammanfattning av rekordåret 2011.