Fortfarande förvånade över hyrläkarkostnaderna?

·
Av Henrik Bäckström, 05 Jan 2012

Kvinnlig läkare

Marie-Louise Mustaniemi skriver i sin blogg att hyrläkarkostnaderna beslutades halveras i Södermanland, men att de i stället ökat och att problemen med vakanser kvarstår. Just det, där ligger nyckeln.

Gör tjänsterna så attraktiva att de fylls, så minskar kostnaderna för att upprätthålla dem med inhyrda läkare. Precis som i andra verksamheter, vare sig de är privata eller offentliga, är inhyrd personal ofta viktig för verksamheten.

Som jag tidigare påpekat säger sig landstingspolitikerna, mot slutet av varje år, sig vara mäkta förvånade över att deras landsting har hyrt in vårdpersonal. Alltfler nyktra iakttagare har börjat ifrågasatta landstingens organisations- och budgeteringsförmåga när det gäller personalförsörjning inom vården. Jag välkomnar dessa röster varmt.