Gott Nytt År!

· · ·
Av Lena Martinell Åkerblom, 28 Dec 2011

2011

Illustration: Mathias Landefjord

2011 har varit ett bra år i bemanningsbranschen. Trots att debatten om bemanningskonsulterna och bemanningsföretagen fortfarande bygger på miss- och vulgäruppfattningar har vi sett en aldrig tidigare överträffad tillväxt för branschen, både i antalet anställda och omsättning.

Vi tycker oss se en rörelse från osäkra visstidsanställningar till inhyrda bemanningskonsulter. Bemanningsföretagens kollektivavtal med tillsvidareanställning som huvudregel har drivit branschen i riktning mot längre och mera omfattande uppdrag hos kunderna.

2012 kommer att få se EU:s bemanningsdirektiv implementerat även i Sverige. Vår förhoppning är att regeringen inte fegar ur, utan inför hela direktivet, så som EU avsett. Facken är splittrade i frågan om inhyrning. Från en del håll vill man fortfarande begränsa inhyrningen, medan andra mer framåtsträvande delar av fackföreningssverige välkomnar nya medlemmar bland de inhyrda för att kunna företräda även dem.

Vi hoppas och tror att Arbetsförmedlingens kommande upphandling av omställningstjänster resulterar i att fler arbetslösa får hjälp av just auktoriserade omställningsföretag, snarare än allehanda jobbcoacher med tveksam metodik och kunskap. I den knepiga konjunkturen som råder behövs skickliga coacher i riktiga omställningsföretag. De arbetslösa som vill tillbaka, eller vill in för första gången, förtjänar och behöver det.

Trots vikande konjunktur och ökande arbetslöshet ser bemanningsbranschen fram mot det nya året med tillförsikt.

Gott nytt år!