Ny upphandling av jobbcoacher enligt Lagen om Valfrihet

· · ·
Av Lena Martinell Åkerblom, 15 Dec 2011

tivoli eller omställning?

Illustration: Mathias Landefjord


Arbetsförmedlingen förbereder nu upphandling av jobbcoacher enligt Lagen om Valfrihet, LOV. Det är glädjande att myndigheten väljer LOV för upphandlingen, och äntligen inser att vuxna arbetssökande är lika kapabla att välja jobbcoach som ungdomar att välja skola.

Ännu gladare skulle vi bli om Arbetsförmedlingen förstod vad de upphandlade. Jobbcoachning finns inte i något uppslagsverk, det är ett påhittat ord. Det finns ingen sådan bransch, ingen sådan branschorganisation, det finns helt enkelt inget sådant. Lika lite som det finns en bransch som heter ”kompletterande aktörer”. De som jobbar med att hjälpa individer till nytt jobb är omställningsföretag. Punkt, slut.

De arbetslösa måste veta vad de kan få för hjälp. En kommun skapar inte heller nya branscher. Ska man låta bygga en skola, handlar man upp byggföretag. Det finns en byggbransch. Kommunen låter inte allehanda ”kompletterande aktörer” inkomma med anbud.

Det skulle ju bli helt ohanterligt om man öppnar alla upphandlingar för dem som ”känner” att här skulle jag kunna lämna in offert. Därför var det inte konstigt att över 1000 företag lämnade in anbud till Arbetsförmedlingens förra jobbcoach-upphandling.

Även de arbetssökande skulle säkert bli glada om de slapp välja mellan healing, tarotkort, psykoterapi och omställningsföretag. Och Arbetsförmedlingen skulle som följd med all säkerhet få bättre resultat i utvärderingen.

Som en hjälp för de arbetssökande att hitta en seriös leverantör finns vår auktorisation för omställningsföretag. De auktoriserade omställningsföretagen ger de arbetssökande en trygghet i och med att de är granskade och godkända av den partssammansatta auktorisationsnämnden och vår styrelse. För att få auktorisation måste företagen uppfylla tolv kriterier som bland annat innebär att de måste ha dokumenterad process, kvalitetssystem, kompetensprofil och referenser.

Oseriösa företag, som media rapporterade om deltog i förra upphandlingen, göre sig alltså icke besvär. Healing, tarotkort och psykoterapi må stå varje privatperson fritt att köpa. Men det är inte hjälp till nytt jobb dessa företag erbjuder.

Den som vill kolla om ett företag är auktoriserat kan göra det på tryggbemanning.se.