Hur stor är bemanningsbranschens potential?

·
Av Henrik Bäckström, 08 Dec 2011

 

Tegel

Illustration: Mathias Landefjord

– Det finns nog fackklubbar som inte bryr sig om inhyrda. De har inte fattat. Det handlar om vår överlevnad, säger Jonas Åkesson, IF Metall hos ABB Robotics i Västerås, i en artikel i Dagens Arbete.

Tyvärr är det nog rätt många som inte fattat. NWT/Arvika Nyheter berättade den 7 december att 194 av de visstidsanställda på Arvikaverken inte får sina kontrakt förlängda efter nyår. De erbjuds arbete i ett bemanningsföretag på samma jobb istället. 128 visstidare får förlängd visstid i två månader.

IF Metallordföranden Rune Olsson på Volvo Arvikaverken ”rasar” mot att visstidsanställda ersätts med bemanningsanställda. Olsson tycker att det är mera ärliga tag att lägga varsel när fabriken har för lite att göra och att det sedan blir förhandlingar, enligt Arvika Nyheter. Märkligt; mer ärliga tag att skicka kompisarna till a-kassan istället?

I förra veckan såg vi i Veckans Affärer (47/2011) att inhyrningen av personal ökar även hos Scania i Södertälje, vartefter visstidarnas kontrakt löper ut.

Detta är en intressant utveckling. En allt större del av de 16 procent eller 660.000 som i dag jobbar i visstidsanställningar går successivt över till anställning i bemanningsföretag. Branschens mål att 3 procent av de anställda i Sverige framöver kommer att jobba i ett bemanningsföretag är kanske alldeles för lågt ställt?

– Vi måste anpassa oss och ta emot de inhyrda. De är våra kompisar, säger Jonas Åkesson till Dagens Arbete. På ABB Robotics är 95 procent av de bemanningsanställda med i facket.

Vi gör vågen för Jonas och hans klubbkamrater i Västerås.