Varning till EU-kommissionen utfärdad


Av Henrik Bäckström, 07 Dec 2011

Dags för direktivet

Den europeiska branchorganisationen för bemanningsföretag skickade i måndags en varning till EU-kommissionen. En del medlemsstater har hittills infört bemanningsdirektivet felaktigt. Man har i vissa fall infört endast den ena av de två bärande principerna korrekt. Likabehandlingsprincipen har införts i vissa länder, men inte alls alla. Hindersprövningsprincipen har införts knapphändigt. I flera länder som Frankrike och Italien har dock restriktioner för bemanning avlägsnats, men inte i alla.

Sverige har inte infört något alls.

I dagens tidningar har rapporterats, via TT i exempelvis Uppsala Nya Tidning,  att nu har vi äntligen fått EU:s bemanningsdirektiv. Enligt kommissionen skulle ju faktiskt bemanningsdirektivet varit genomfört i respektive medlemsstat i måndags. 5 december, alltså.

Denna nyhet gäller dock i teorin. I praktiken har den svenska regeringen inte ens ännu presenterat ett förslag om hur bemanningsdirektivet ska införas i Sverige.

Det är synnerligen angeläget att nu presentera lagförslaget och att det framför allt är korrekt utformat från start, nämligen så att de två bärande principerna utgör portalparagrafer. Principerna för likabehandling och hindersprövning går hand i hand. De går ej att separera. De är inskrivna i själva direktivstexten från 2008.

Det är nu hög tid att presentera ett korrekt förslag. Annars är risken överhängande att Sverige får bakläxa både för att ha missat deadline och för att ha gjort ett felaktigt införande av denna EU-reglering.