Implementera EU:s Bemanningsdirektiv fullt ut

·
Av Gabriella Sebardt, 28 Nov 2011

EurLex

Bemanningsbranschen och arbetsmarknadens parter väntar på regeringens lagrådsremiss om genomförandet av EU:s Bemanningsdirektiv i Sverige. Från Bemanningsföretagens sida är vi som närmast berörda bekymrade över att besked om lagförslaget dröjer. Riksdagen ska ta ställning till direktivets införande i december och lagrådsremissen finns inte framme ännu.

Bemanningsbranschen är sedan decennier en del av den svenska arbetsmarknaden och har lyckats med konststycket att skapa trygghet både för kunderna och de bemanningsanställda och sänka trösklarna på arbetsmarknaden.

Företagen i bemanningsbranschen är erkänt bra på att bereda arbeten och erbjuda insteg på arbetsmarknaden för ungdomar och invandrare. Bemanningsbranschen bidrar till att minska svartjobben (EuroCIETT: Adapting to Change, s42) i Sverige. Branschen representerar 1,5 procent av de anställda i landet men skapar 20 procent av de nya jobben.  Det borde motivera bättre villkor för bemanningslösningar istället för tvärtom.

EU:s Bemanningsdirektiv som egentligen ska vara implementerat den 5 december är ett erkännande av branschen och av bemanningsföretag som legitima arbetsgivare. Bemanningsföretagen vill att direktivet införs fullt ut.

Alla begräsningar av personalinhyrning  som syftar till annat än att skydda allmänintresset blir ogiltiga om Sverige inför Bemanningsdirektivet på det sätt Europaparlamentet och EUs ministerråd beslutat. För att detta ska uppnås föreskriver direktivet att varje medlemsstat ska göra en översyn av alla begränsningsregler. Ansvaret för översynen av kollektivavtalade begränsningar har den svenska regeringen lagt över på arbetsmarknadens parter.

Arbetsgivarna har gjort sin genomgång och  skickat in den till regeringen och Bemanningsutredningen. Slutsatsen är att eftersom antalet kollektivavtal är svåröverblickat måste det införas en regel i svensk lag om att det enda som får motivera begränsning av möjligheten att hyra in personal är allmänintresset. En portalparagraf som sätter alla kända och okända begränsningsregler ur spel.

Och vi vill se lagförslaget nu.