Mehmet Kaplan tycker bemanningsbranschen är en god förebild

· ·
Av Henrik Bäckström, 25 Nov 2011

Mehmet Kaplan, Miljöpartiet De Gröna

Mehmet Kaplan. Foto: Fredrik Hjerling

Miljöpartisten och ledamoten i riksdagens arbetsmarknadsutskott Mehmet Kaplan träffade ett av våra medlemsföretag och deras bemanningskonsulter hos ett kundföretag häromdagen. Av de över 50 inhyrda medarbetarna visade sig 30 ha invandrarbakgrund ur 24 nationaliteter.

– Det är obestridligt att en högre andel utomeuropeiska invandrare får jobb i bemanningsbranschen än i andra företag. Här har traditionella företag mycket att lära. Bemanningsbranschen är en god förebild, sade Kaplan till webbsajten Dagens Möjligheter.

Bemanningsföretagens undersökning Personalinhyrningen i Sverige, gjord hos 500 kundföretag 2010 visade att hos 11 procent av företagen hade minst hälften av de inhyrda medarbetarna invandrarbakgrund.

EU:s Bemanningsdirektiv har utretts inför implementeringen i Sverige kring årsskiftet. Mehmet Kaplan delar uppfattning med regeringens utredare om att det inte finns några skäl att införa regleringar som hämmar branschens tillväxt.

Mehmet Kaplan tycker att den svenska modellen med samverkan mellan arbetsmarknadens parter fungerar bra. Lagstiftning och kollektivavtal ger bemanningskonsulterna en större trygghet i Sverige än i många andra europeiska länder, enligt veckans utgåva av Veckans Affärer (47/2011).

– Miljöpartiets linje är att bemanningsbranschen kommit för att stanna med sina erbjudanden om flexibla lösningar i en föränderlig, global ekonomisk värld. När jag pratar med unga vill de pröva på många olika yrken, bemanningsbranschen passar dem som handen i handsken, sade Mehmet Kaplan.

Jag kan inte annat än hålla med riksdagsmannen Kaplan på alla punkter. Vi representerar en föregångsbransch när det gäller ungas och invandrares insteg på arbetsmarknaden och vi vill inte heller ha några inskränkningar i EU:s bemanningsdirektiv. Och vi gillar också den svenska modellen för avtal och trygghet.