Bemanningsbranschens entré till arbetsmarknaden måste hållas öppen

Ill. Mathias Landefjord

Vi har fått lite spännande statistik. Enligt Arbetsförmedlingen stod bemanningsföretag för 12 339 nya jobb, mer än en femtedel av de nyanmälda lediga jobben hos AF i september. I januari 2006 var det knappt 10 procent. Det kan väl stämma; vi har också fördubblat antalet anställda inom bemanningsbranschen de senaste 10 åren.

Det som gör det spännande är att branschen representerar endast 1,5 procent av Sveriges anställda. Att bemanningsföretag då står för 22 procent av de nya jobben är att betrakta som uppseendeväckande, tycker jag.

Statistik från Arbetsförmedlingen

Å andra sidan stöder det vad vi tidigare visat, att inhyrning av personal skapar jobb som annars inte skulle ha funnits. Alternativen för arbetsgivarna är inte nya egna tillsvidareanställda utan möjligen osäkra visstidsanställningar eller att tacka nej till nya ordrar. Bemanningsföretag med kollektivavtal och trygghet är ett mycket bättre alternativ, både för arbetstagare och arbetsgivare. Det har uppenbarligen de också upptäckt eftersom vi ökar hos båda grupperna.

Till det här kan läggas att väldigt många inhyrningsjobb tillsätts utan annonser. De flesta bemanningsföretag har en bank av intresserade kandidater. Dessutom framgår det inte av statistiken hur många av de nyanmälda lediga jobben som är rena rekryteringar, respektive bemanningsjobb.

Vi vet också att ännu fler jobb fixas hos andra arbetsgivare genom omställningsuppdrag hos TSL och via arbetsförmedlingens upphandlade jobbcoacher. Dessa jobb är aldrig eller sällan utannonserade.

Det har blivit mycket snack om flexibilitet och konjunkturupp- och nedgångar och att branschen bara har en roll att parera dylika svängningar och korta behov hos kundföretaget. Detta är en mycket föråldrad bild av branschen, även om den också stämmer på sina håll (främst lågkvalificerat arbete).

För 10 år sedan handlade inhyrning om behov vid sjukdom, semester eller tillfällig expansion av verksamheten, främst gällande lågt kvalificerad arbetskraft. I dag har svenska bemanningsföretag långa kontrakt för i huvudsak högt kvalificerad personal.

Ungdomar och utlandsfödda får via bemanningsföretag in en fot hos en rik flora av arbetsgivare i en mängd branscher, vilket ger ypperliga möjligheter att testa olika branscher och visa upp sig på ett enkelt sätt. I takt med att bemanningsföretag blir allt viktigare som strategiska HR-partners till arbetsgivare, blir det också för ungdomar allt viktigare att finna denna ingång på arbetsmarknaden. Därför måste denna entré hållas så öppen som möjligt. Den måste rentav vidgas.