Arkiv för november 2011

Antal poster: 11

Implementera EU:s Bemanningsdirektiv fullt ut

Av Gabriella Sebardt, 28 Nov 2011
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet

Bemanningsbranschen och arbetsmarknadens parter väntar på regeringens lagrådsremiss om genomförandet av EU:s Bemanningsdirektiv i Sverige. Från Bemanningsföretagens sida är vi som närmast berörda bekymrade över att besked om lagförslaget dröjer. Riksdagen ska ta ställning till direktivets införande i december och lagrådsremissen finns inte framme ännu.

Mehmet Kaplan tycker bemanningsbranschen är en god förebild

Av Henrik Bäckström, 25 Nov 2011
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · Jobbcoachning

Miljöpartisten och ledamoten i riksdagens arbetsmarknadsutskott Mehmet Kaplan träffade ett av våra medlemsföretag och deras bemanningskonsulter hos ett kundföretag häromdagen. Av de över 50 inhyrda medarbetarna visade sig 30 ha invandrarbakgrund ur 24 nationaliteter.

Nej, människor är inga krockkuddar

Av Henrik Bäckström, 23 Nov 2011
Arbetsmarknad · Inhyrning

Är det avkastningskraven på Autoliv som ”tvingar” företaget ha ”extremflexibel” arbetskraft, som Värmlands Folkblad hävdar den 19 november? Eller är det möjligheten att öka produktionen och erbjuda jobb?

Välkomna, veterankonsulter

Av Henrik Bäckström, 22 Nov 2011
Inhyrning · Konsulter

Pensionärer, seniorer, veteraner, kalla dem vad ni vill, de är en kraft att räkna med. Erfarna i arbete och liv är veteranerna en liten men växande grupp i bemanningsbranschen.

Bemanning i flera skepnader

Av Henrik Bäckström, 21 Nov 2011
Arbetsmarknad · Inhyrning · Konsulter

Inhyrd, konsult, fri lans – alla beskriver de bemanningsbranschen i någon mening. Jag läste nyligen en krönika av Ola Karlsson i Aktuell Grafisk Information (AGI) om hur allt fler aktiva i kommunikationsyrkena går från anställning till att bli fri lans, eller konsult. Med uppdrag i flera företag har man flexibilitet och frihet att styra sin […]

Vad tycker de inhyrda konsulterna om sitt jobb?

Av Lena Martinell Åkerblom, 14 Nov 2011
Arbetsmiljö · Inhyrning · Media

YouGov har alldeles nyss skickat ut länken till årets medarbetarundersökning till medlemsföretagen. Det ska bli spännande att se resultatet. I 2009 års undersökning  var det till exempel 65 procent som skulle rekommendera jobbet som inhyrd till bekanta. Hur stor är andelen i år?

Finn fem fel om bemanningsbranschen

Av Henrik Bäckström, 11 Nov 2011
Arbetsmarknad · Inhyrning · Media

Jag ser att Daniel Swedins ledarkrönika Daglönarna har kommit tillbaka om bemanningsbranschen i Aftonbladet den 5 november börjar få spridning. Då vill jag också passa på att kommentera krönikan som bygger på tyckanden och antaganden istället för fakta. Pratar vi för döva öron, Daniel?

Vilken nytta gör varsel om uppsägning?

Av Henrik Bäckström, 10 Nov 2011
Arbetsmarknad · Omställning

  Varsel om uppsägning regleras i Lagen om anställningsfrämjande åtgårder. Lagen tillkom på 1970-talet i samband med de stora neddragningarna inom varvs- och textilindustrierna.  Tanken var att dåvarande AMS skulle få en varningssignal om att snart kommer stora skaror arbetslösa att annalkas det lokala arbetsförmedlingskontoret. Tanken var också att ha koll generellt på att stora […]

Förskjutning från visstidare till bemanningsanställda?

Av Henrik Bäckström, 09 Nov 2011
Arbetsmarknad · Inhyrning

Lastbilstillverkarna Scania och Volvo flaggar för att visstidsanställda inte får förlängda kontrakt. Det och rekryteringsstopp brukar vara de första åtgärderna när konjunkturen verkar vika. Sedan brukar de bemanningsanställda medarbetarna få gå hem. Sist ut är de tillsvidareanställda i företagen. Nu ser det lite annorlunda ut. Samtidigt som företagen minskar på de visstidsanställda ökar fortfarande bemanningsbranschen. […]

Bemanningsbranschens entré till arbetsmarknaden måste hållas öppen

Av Henrik Bäckström, 04 Nov 2011
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Bemanningsbarometern · Bemanningsindikatorn · Inhyrning · Omställning · Rekrytering

Vi har fått lite spännande statistik. Enligt Arbetsförmedlingen stod bemanningsföretag för 12 339 nya jobb, mer än en femtedel av de nyanmälda lediga jobben hos AF i september. I januari 2006 var det knappt 10 procent. Det kan väl stämma; vi har också fördubblat antalet anställda inom bemanningsbranschen de senaste 10 åren.

Sida 1 av 212