Omsättningen i bemanningsbranschen kv. 3, 2011

Av Lena Martinell Åkerblom, 27 Okt 2011

Henrik Bäckström, förbundsdirektör

Foto: Mathias Landefjord

Bemanningsbranschens samlade omsättning per kvartal har varit kring 5 miljarder och sammanlagt 15,6 miljarder fram till sista september i år. För de tre första kvartalen 2010 var omsättningen 12,2 miljarder kronor.

Läs pressmeddelandet och hämta rapporten på bemanningsforetagen.se

Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström presenterar tredje kvartalets siffror i ett videoklipp.