Bemanningsbranschen hjälper integrationen på arbetsmarknaden

·
Av Henrik Bäckström, 21 Okt 2011

Bild från Lena Sommestads blogg

Bilden från Lena Sommestads blogg

Lena Sommestad skrev på sin blogg att vårdnadsbidraget är en riktig kvinnofälla för invandrarkvinnor och att inkomstskillnaderna mellan invandrade män och kvinnor ökar. Hon citerar ur en rapport till Finansdepartementets tankesmedja ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) från i somras, en rapport som föreslår att vårdnadsbidraget avskaffas av integrationsskäl. Det låter väl rimligt.

Det finns också en annan integrationshjälpande verksamhet redan i drift: Bemanningsföretagen. I forskningsantologin ”Lyckad invandring” (FORES 2011) visar forskarna Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö på att utlandsfödda i allmänhet, och invandrare från Iran, Irak och Afrikas horn i synnerhet, har svårt att etablera sig på svensk arbetsmarknad. Men också att genom bemanningsföretagen får de en rättvis kompetensbedömning och matchning och kommer snabbare i arbete. I synnerhet kvinnorna i gruppen är väl hjälpta av anställning i bemanningsföretag.

Våra undersökningar säger att många av inhyrningsjobben inte skulle ha funnits utan möjligheten till just inhyrning. Mer än 70 procent av kundföretagen skulle tacka nej till ordrar eller visstidsanställt i stället. Dessutom har forskningen visat att många kundföretag använder den inhyrda arbetskraften som rekryteringspool där också de utlandsfödda bemanningskonsulterna får visa vad de kan direkt hos arbetsgivarna.

Andersson Joona och Wadensjö slår fast redan från början av sin rapport att bemanningsbranschen är en bra inkörsport för utlandsfödda som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Även för kvinnorna. Det visste vi för länge sedan.