Otrygg anställning eller bemanningsanställd?

·
Av Extrabloggare, 11 Okt 2011

Foto: Mathias Landefjord

Jag har läst den färska LO-rapporten Anställningsformer år 2011. Bemanningsbranschen, med mindre än 1,5 procent av de anställda i landet, beskrivs i rapporten som en marginell företeelse men att ” Det kan dock antas att den bidrar till att minska andelen tidsbegränsade anställningar något”.

Vidare skriver rapportförfattaren: ”Det bör noteras att de flesta som är anställda i ett bemanningsföretag är fast anställda och inte tidsbegränsat anställda /…/enligt gällande kollektivavtal.”

På hela arbetsmarknaden är mer än varannan ungdom i åldern 16-24 år tidsbegränsat anställd. Till första kvartalet 2011 ökade antalet anställda med hela 131.000 i Sverige men av dem fick 35.000 människor nöja sig med vad rapportförfattaren kallar ”en tidsbegränsad och tämligen osäker anställning”. Inte oväntat säger 78 procent av de med tidsbegränsad anställning att de hellre skulle ha en fast anställning.

Vad föredrar du? En tämligen osäker visstidsanställning eller en fast anställning i ett bemanningsföretag med kollektivavtal och trygghetsförsäkringar?

Per Gradén

Per Gradén var förhandlare och rådgivare i arbetsgivarfrågor på Almega med ansvar för bemanningsavtalen fram till oktober 2012 då han slutade på Almega.