Bemanningsföretagen välkomnar och samarbetar med Arbetsmiljöverkets granskning


Av Henrik Bäckström, 06 Okt 2011

Foto: FreeStockImages.com

Bemanningsföretagen har sedan i våras samarbetat med planeringen av den arbetsmiljögranskning i branschen som Arbetsmiljöverket inleder inom kort, och välkomnar myndighetens arbete. Granskningen är planerad sedan länge.

Den senaste granskningen av samma myndighet skedde under 2009. ”Bemanning 2009” visade enligt verkets experter att de små och medelstora bemanningsföretagens systematiska arbetsmiljöarbete var väl fungerande och präglades av god dokumentation. Läs gärna mer om granskningen och en intervju med ansvarig för inspektionen på Arbetarskydd

Under 2011 beviljade även AFA försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter, 2,6 miljoner kronor till IVL Svenska Miljöinstitutet, för att ta fram nya sätt att hantera arbetsmiljöarbetet i bemanningsföretag. Forskarna ska bland annat ta fram förslag på hur arbetsmiljöfrågor kan tas med i upphandlingar och avtal och samråda med berörda parter.

De två typer av arbeten som är mest utsatta för arbetsskador inom bemanningsbranschen är arbeten som truckförare och arbeten med skärande bearbetning. Dessa arbeten har traditionellt höga nivåer av arbetsskador, och kräver ett aktivt och medvetet arbete med säkerhetsfrågor för att säkra arbetsmiljön. I dessa yrken har bemanningsföretagens andel vuxit på senare år, vilket lett till att ett mer systematiskt arbete med dessa roller utvecklats. Här arbetar bemanningsföretag i aktivt samarbete med fackföreningar och andra arbetsgivare för att se till att arbetsmiljöregler efterlevs och att skyddsutrustningen, som ofta upplevs som hämmande och fördröjande i arbetet av de berörda, används som den är avsedd.

I samarbete med Prevent som ägs av arbetsmarknadens parter har IF Metall och Bemanningsföretagen utvecklat en gemensam checklista för arbetsmiljö som både fack och arbetsgivare använder i utbildningssammanhang, och som vi vet är populär och välanvänd ute i företagen. Ta gärna del av checklistan hos Prevent.

Sedan den 1 januari 2010 har arbetsmiljölagen ändrats så att skyddsombud hos kunden kan agera även för inhyrd personal. Detta är en viktig förbättring  för anställda i vår bransch som Bemanningsföretagen drivit. Läs mer hos Svenska Journalistförbundet.

Läs gärna mer om Arbetsmiljöverkets granskning på myndighetens hemsida. Myndigheten konstaterar att män under 25 år är den grupp som har högst relativ risk att drabbas av en arbetsolycka. Att denna grupp och ung arbetskraft över huvud taget är överrepresenterad i bemanningsföretagen framhålls som bakgrund till att Bemanningsföretag inom vissa verksamhetsområden varit mer drabbat av arbetsolyckor. Bemanningsföretag är på många områden en viktig ingång för yngre arbetskraft på arbetsmarknaden.