Behovet av bemanning är permanent

·
Av Henrik Bäckström, 05 Okt 2011

 

Foto: Mathias Landefjord

I en motion till riksdagen föreslår Vänsterpartiet en rad nya hinder för bemanningsbranschen. Bland annat föreslås ett förbud mot bemanning för att lösa ”permanenta arbetskraftsbehov”. Man kan undra vad ett permanent behov är och vem som ska avgöra det? Är arbetskraft på Nobelfesten ett permanent behov? Det är ju Nobelfest varje år vid samma tid. Nobelfesten är permanent i Sverige.

I Norrlands inland finns ett permanent behov av läkare. Ska detta hindra att läkarbrist löses med bemanning? Anser vänsterpartiet att ingen läkare är bättre än en läkare som följer avtalet mellan Bemanningsföretagen och Sveriges Läkarförbund?

Vilket är det permanenta personalbehovet i ett verkstadsföretag i dagens kaotiska världsekonomi? Ska Vänsterpartiet bedöma den nivån?

Alternativen till bemanning är exempelvis visstidsanställningar eller att inte anställa alls. Istället för att anställa kan företaget leja bort arbetet eller strunta i att utföra arbetet. Det är märkligt att Vänsterpartiet tycks anse att dessa alternativ är bättre än bemanning. Vilka fördelar har en osäker visstidsanställning jämfört med en fast anställning i ett bemanningsföretag?

Vänsterpartiets motion är undertecknad av Josefin Brink som är ledamot i arbetsmarknadsutskottet samt ytterligare fem ledamöter. Jonas Sjöstedt som av många tippas bli ny partiledare har inte undertecknat motionen. Är det Sjöstedt som ska förhandla med andra partier om ett rimligt regeringsalternativ som även tillgodoser intresset för dem som har en fast anställning i bemanningsbranschen?