Arkiv för oktober 2011

Antal poster: 9

Vart tog miljonerna för hyrläkare vägen?

Av Henrik Bäckström, 28 Okt 2011
Bemanningsindikatorn · Inhyrning · Vård

  I pressen ojar sig åter politikerna för de höga kostnaderna för inhyrd vårdpersonal och vill skylla underskott i budgetar på bemanningsbranschen, trots att de själva faktiskt har det riktiga skälet. Carina Åström (s), NU-sjukvårdens ordförande, i Bohuslänningen den 26 oktber i år: ”Vår ambition i budgeten var att minska kostnaderna för bemanningsläkare. Det misslyckades […]

Omsättningen i bemanningsbranschen kv. 3, 2011

Av Lena Martinell Åkerblom, 27 Okt 2011

Bemanningsbranschens samlade omsättning per kvartal har varit kring 5 miljarder och sammanlagt 15,6 miljarder fram till sista september i år. För de tre första kvartalen 2010 var omsättningen 12,2 miljarder kronor. Läs pressmeddelandet och hämta rapporten på bemanningsforetagen.se Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström presenterar tredje kvartalets siffror i ett videoklipp.

Bemanningsbranschen hjälper integrationen på arbetsmarknaden

Av Henrik Bäckström, 21 Okt 2011
Inhyrning · Rekrytering

Lena Sommestad skrev på sin blogg att vårdnadsbidraget är en riktig kvinnofälla för invandrarkvinnor och att inkomstskillnaderna mellan invandrade män och kvinnor ökar. Hon citerar ur en rapport till Finansdepartementets tankesmedja ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) från i somras, en rapport som föreslår att vårdnadsbidraget avskaffas av integrationsskäl. Det låter väl rimligt.

Trivsel bland inhyrda

Av Henrik Bäckström, 17 Okt 2011
Arbetsmiljö · Facket · Kollektivavtal

  I dagensarbete.se läser jag en intervju med ”Erik” som är anställd hos ett bemanningsföretag. Under rubriken ”De skiter i hur vi behandlas” beskrivs en eländig tillvaro som konsult i bemanningsbranschen. Erik vågar inte ställa upp under eget namn och vill inte visa sig på bild av rädsla för repressalier från arbetsgivaren och kunden. ”Jobbet […]

Otrygg anställning eller bemanningsanställd?

Av Extrabloggare, 11 Okt 2011
Arbetsmarknad · Kollektivavtal

Jag har läst den färska LO-rapporten Anställningsformer år 2011. Bemanningsbranschen, med mindre än 1,5 procent av de anställda i landet, beskrivs i rapporten som en marginell företeelse men att ” Det kan dock antas att den bidrar till att minska andelen tidsbegränsade anställningar något”. Vidare skriver rapportförfattaren: ”Det bör noteras att de flesta som är […]

Försörjningsstöd eller bemanning i Eskilstuna

Av Lena Martinell Åkerblom, 07 Okt 2011
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Jobbcoachning

  Såg att kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (s), vill bilda ett bemanningsföretag ihop med ett privat bolag. Eller betala ett privat bolag för att hitta jobb åt Eskilstuna-bor, och ta pengarna ur 200 miljoner kronors-budgeten för försörjningsstöd. Tanken att få människor i arbete och därigenom minska utbetalningarna för försörjningsstöd är i alla fall […]

Bemanningsföretagen välkomnar och samarbetar med Arbetsmiljöverkets granskning

Av Henrik Bäckström, 06 Okt 2011
Arbetsmiljö

Bemanningsföretagen har sedan i våras samarbetat med planeringen av den arbetsmiljögranskning i branschen som Arbetsmiljöverket inleder inom kort, och välkomnar myndighetens arbete. Granskningen är planerad sedan länge. Den senaste granskningen av samma myndighet skedde under 2009. ”Bemanning 2009” visade enligt verkets experter att de små och medelstora bemanningsföretagens systematiska arbetsmiljöarbete var väl fungerande och präglades […]

Behovet av bemanning är permanent

Av Henrik Bäckström, 05 Okt 2011
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet

  I en motion till riksdagen föreslår Vänsterpartiet en rad nya hinder för bemanningsbranschen. Bland annat föreslås ett förbud mot bemanning för att lösa ”permanenta arbetskraftsbehov”. Man kan undra vad ett permanent behov är och vem som ska avgöra det? Är arbetskraft på Nobelfesten ett permanent behov? Det är ju Nobelfest varje år vid samma […]

Förtjänst och skicklighet – att försörja staten med personal

Av Gabriella Sebardt, 04 Okt 2011
Arbetsförmedling · Inhyrning · Upphandling

I fredags arrangerade vi ett seminarium åt Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Temat var statens upphandling av personalinhyrning. Förfrågan om ett leverantörsmöte hade kommit från Kammarkollegiet där inköpscentralen har sin hemvist och sedan årsskiftet sköter denna uppgift, något de ärvt från Arbetsförmedlingen. Det var givetvis svårt att motstå ett sådant tillfälle till kontakt, särskilt då upprepade […]