Bemanning – inte bara lagerarbetare

· ·
Av Henrik Bäckström, 27 Sep 2011

 Foto: Toyota

Tre av fyra svenska chefer vill byta jobb, enligt en undersökning i tidningen Chef. Karriärvägarna har minskat i många stora organisationer och företag när de koncentrerat sig på kärnverksamheten och lagt ut mer på underleverantörer och entreprenad.

När de interna karriärmöjligheterna minskar är jobbyte kanske den enda vägen att komma vidare.

Ofta tar cheferna hjälp av rekryteringsspecialisterna bland våra medlemsföretag för att hitta nytt jobb. Samtidigt ser vi en ökning av uthyrning av tillfälliga chefer under övergångsperioder.

Tvärtemot den allmänna uppfattningen om bemanningsbranschen är det inte bara lagerarbetare som hyrs ut till kundföretagen.  Enligt Teknikföretagens några veckor gamla rapport Teknikföretags inhyrning av personal 2011 är det ungefär fifty-fifty mellan yrkesarbetare och specialister/ingenjörer/administratörer som hyrs in från bemanningsföretag och teknikkonsultföretag.

I stora teknikföretag med mer än 500 anställda utgör andelen yrkesarbetare bara 35% av den inhyrda personalen.