Tillämpningsproblem ska förhandlas

·
Av Extrabloggare, 26 Sep 2011

Det finns diskussioner kring bemanningsbranschen som borde vara borta vid det här laget. De gäller framförallt löner och anställningsvillkor. Det är lite trist att kontinuerligt behöva påminna om att alla medlemsföretag i Bemanningsföretagen har avtal för sina anställda. De som hyr ut arbetare har också ett verktyg – GFL – för att beräkna lönen vid uppdrag.

Kunden har skyldighet att rapportera GFL, genomsnittligt förtjänstläge, till bemanningsföretaget, inte bara inför uppdragets början. Förhållandena på arbetsplatsen kan förändras. Äldre medarbetare som pensioneras eller yngre som slutar kan förändra GFL. En bra tumregel är att se över GFL på arbetsplatsen var tredje månad.

Det finns också en alternativ möjlighet att fastställa GFL i lokalt avtal. Detta inleds med att kunden och kundens fack fastställer GFL i lokal förhandling. Därefter godkänns sådant avtal i flera steg för att slutligen fastställas i lokalt avtal mellan bemanningsföretaget och facket.

Vi har alltså en situation där bemanningsföretagen erbjuder avtalsenliga villkor som vilken arbetsgivare som helst. Tillämpningsproblem kan uppstå, framförallt med GFL, men de ska lösas i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare enligt förhandlingsordningen, inte användas som politiska slagträn vid krav om att begränsa bemanningsbranschen.

Bemanningsföretagen har givit ut en utmärkt liten skrift, ”GFL – så här fungerar det”, den går att läsa på vår webbplats eller beställa i webbshopen.

Per Gradén

Per Gradén var förhandlare och rådgivare i arbetsgivarfrågor på Almega med ansvar för bemanningsavtalen fram till oktober 2012 då han slutade på Almega.