Stort intresse för examensarbete om bemanning


Av Henrik Bäckström, 12 Sep 2011

Sedan tidigare vet vi ju att många unga jobbar i bemanningsbranschen. Andelen under 24 år var 2005 tredubbelt högre (27 procent) än på arbetsmarknaden generellt (9 procent) enligt forskarna Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö.

Men många studenter väljer också bemanningsbranschen som sitt studieobjekt på högskolan. De senaste åren har databasen Uppsatser.se listat 82 studier om bemanningsbranschen och 128 där bemanningsföretag nämns.

De flesta är utförda på ett bemanningsföretag eller hos kundföretag.