Henrik Bäckström skriver på Miljöpartiets partiprogramsblogg

·
Av Henrik Bäckström, 12 Sep 2011

”Jag har med intresse följt diskussionerna kring ett nytt partiprogram för Miljöpartiet på bloggen ”Vilket Sverige vill du ha 2025”. Modellen med artiklar och öppna rundabordssamtal där viktiga samhällsfrågor diskuteras med aktörer utanför partiet lovar gott för framtiden. Som branschorganisation vill vi bjuda in partiprogramsgruppen till en diskussion om hur vi tillsammans kan arbeta för att underlätta för unga och personer med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen vill fortsätta att vara en språngbräda in på arbetsmarknaden för unga och invandrare.”

Hela inlägget finns på MPs blogg.