Det nordiska samarbetet är i hög grad levande


Av Lena Martinell Åkerblom, 07 Sep 2011

Foto: Morten Rand-Hendriksen

Imorgon bitti bär det av till Oslo och NHO Service för möte med de nordiska kollegerna om de många frågor där de nordiska länderna har gemensamma intressen. Vi kommer bland annat att jämföra hur det går med implementeringen av EU:s bemanningsdirektiv. Jag hoppas att vi får höra något land berätta om införande inte bara av direktivets likabehandlingsprincip utan även av EU:s uppmaning att eliminera omotiverade begränsningar av inhyrning.

Vi kommer också att träffa chefen för brittiska Recruitment & Employment Confederation, REC, och förbereda ämnen av gemensamt intresse för de nordiska länderna inför World Employment Conference i London i maj 2012.

Särskilt intressant blir det att höra hur REC:s auktorisering av rekryterare fungerar. Inom Bemanningsföretagen har vi ju företagsauktorisationer, inte personliga auktorisationer.

Norge, Danmark, Finland och Sveriges organisationer för bemanningsbranschen samarbetar genom att lära av varandras erfarenheter.  Kanske det så småningom blir dags för något gemensamt nordiskt projekt också.