Uppmaning till regeringen: Budgetera för jobbcoachning åt alla

· · ·
Av Henrik Bäckström, 05 Sep 2011

Det var glädjande att statsministern i sommartalet härom helgen pratade om vikten att coacha arbetssökande att hitta rätt på arbetsmarknaden: ”Vi har förändrat Arbetsförmedlingen. Det är en av de stora och viktigaste förändringar som Alliansregeringen har gjort. Vi har gjort den till vad den heter, nämligen en arbetsförmedling, och idén är att denna arbetsförmedling ska finnas till stöd att coacha och hjälpa unga människor och andra att faktiskt söka sig till de jobb som växer fram. Det växer alltid fram nya jobb. Det gör det också i den tyngsta av lågkonjunkturer. Det gäller att ha system och stöd som gör människor fortsatt aktiva och sökande. Detta är vår arbetslinje, som vi arbetar med, och den vill vi naturligtvis särskilt rikta till ungdomar.”

Jobbcoacher är inget nytt påfund. De som omfattats av vissa kollektivavtal och råkat ut för arbetslöshet har sedan länge haft tillgång till jobbcoachning. Det första omställningsavtalet, som kallades trygghetsavtal, träffades 1972 på dåvarande Statsföretagens Förhandlingsorganisations område, tätt följt av ytterligare sex avtal på bland annat Svenska Arbetsgivareföreningens område 1973.

Tack vare att Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att upphandla jobbcoacher har nu alla getts möjlighet till sådan rådgivning. Det är en viktig förändring på en arbetsmarknad där många, särskilt unga människor, har svårt att navigera och hitta rätt. Inför höstens budgetproposition är det viktigt att möjligheterna säkras för alla arbetssökande att kunna få jobbcoachning.