Arkiv för september 2011

Antal poster: 7

Bemanning – inte bara lagerarbetare

Av Henrik Bäckström, 27 Sep 2011
Inhyrning · Konsulter · Rekrytering

 Foto: Toyota Tre av fyra svenska chefer vill byta jobb, enligt en undersökning i tidningen Chef. Karriärvägarna har minskat i många stora organisationer och företag när de koncentrerat sig på kärnverksamheten och lagt ut mer på underleverantörer och entreprenad. När de interna karriärmöjligheterna minskar är jobbyte kanske den enda vägen att komma vidare. Ofta tar […]

Tillämpningsproblem ska förhandlas

Av Extrabloggare, 26 Sep 2011
Facket · Kollektivavtal

Det finns diskussioner kring bemanningsbranschen som borde vara borta vid det här laget. De gäller framförallt löner och anställningsvillkor. Det är lite trist att kontinuerligt behöva påminna om att alla medlemsföretag i Bemanningsföretagen har avtal för sina anställda. De som hyr ut arbetare har också ett verktyg – GFL – för att beräkna lönen vid […]

Budgetpropositionen ger få klara besked

Av Gabriella Sebardt, 20 Sep 2011
Arbetsförmedling · Jobbcoachning · Omställning

Jag har ägnat morgonen åt att läsa budgetpropositionen (utgiftsområdet 14) och kan bara konstatera att på arbetsförmedlingsfronten intet nytt. Inga visioner, föga självinsikt vad gäller problemen med dagens ordning för upphandling och få klara besked. Bemanningsbranschen, så kallade kompletterande aktörer, ska visserligen få fortsatta leverera inom garantierna, vilket är positivt. Andelen förblir dock oförändrad, eller […]

Henrik Bäckström skriver på Miljöpartiets partiprogramsblogg

Av Henrik Bäckström, 12 Sep 2011
Arbetsmarknad · Unga

”Jag har med intresse följt diskussionerna kring ett nytt partiprogram för Miljöpartiet på bloggen ”Vilket Sverige vill du ha 2025”. Modellen med artiklar och öppna rundabordssamtal där viktiga samhällsfrågor diskuteras med aktörer utanför partiet lovar gott för framtiden. Som branschorganisation vill vi bjuda in partiprogramsgruppen till en diskussion om hur vi tillsammans kan arbeta för […]

Stort intresse för examensarbete om bemanning

Av Henrik Bäckström, 12 Sep 2011
Studerande

Sedan tidigare vet vi ju att många unga jobbar i bemanningsbranschen. Andelen under 24 år var 2005 tredubbelt högre (27 procent) än på arbetsmarknaden generellt (9 procent) enligt forskarna Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö. Men många studenter väljer också bemanningsbranschen som sitt studieobjekt på högskolan. De senaste åren har databasen Uppsatser.se listat 82 studier […]

Det nordiska samarbetet är i hög grad levande

Av Lena Martinell Åkerblom, 07 Sep 2011
EU

Imorgon bitti bär det av till Oslo och NHO Service för möte med de nordiska kollegerna om de många frågor där de nordiska länderna har gemensamma intressen. Vi kommer bland annat att jämföra hur det går med implementeringen av EU:s bemanningsdirektiv. Jag hoppas att vi får höra något land berätta om införande inte bara av […]

Uppmaning till regeringen: Budgetera för jobbcoachning åt alla

Av Henrik Bäckström, 05 Sep 2011
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Jobbcoachning · Omställning

Det var glädjande att statsministern i sommartalet härom helgen pratade om vikten att coacha arbetssökande att hitta rätt på arbetsmarknaden: ”Vi har förändrat Arbetsförmedlingen. Det är en av de stora och viktigaste förändringar som Alliansregeringen har gjort. Vi har gjort den till vad den heter, nämligen en arbetsförmedling, och idén är att denna arbetsförmedling ska […]