Jobbcoachningen måste få en lösning

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 30 Aug 2011

Det är risk för att det ska uppstå en lucka i jobbcoachningen. Inga nya coachningsuppdrag beviljas efter 30 september och ingen framtida lösning finns på plats.

En medlem skrev ett brev till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.

”Risk för onödigt avbrott i coachningsverksamheten

Det nuvarande systemet med externa coacher löper ut vid årsskiftet. Avtalet har förlängts till den sista möjliga tidpunkten som är 31 december 2011. Vad som kommer därefter vet vi inte, men vi tror att det finns en vilja att fortsätta använda kompletterande aktörer på ett fruktbart sätt. Ett nytt system där erfarenheter har dragits från det nuvarande systemet kan bara bli bättre.

Den risk vi nu ser är att den nuvarande verksamheten försvinner och att det tar tid innan en framtida lösning finns på plats. En svacka kan uppstå när många arbetssökande inte kan tilldelas coachningshjälp enligt det gamla avtalet och något nytt alternativ inte finns.

Att en sådan svacka inträffar just nu är olyckligt eftersom konjunktursignalerna plötsligt har försämrats.

De kompletterande aktörerna har fått besked om att inga nya coachningsuppdrag kommer att ges efter den 30 september. Detta för att alla uppdrag ska hinna avslutas inom en tremånadersperiod fram till årsskiftet. Detta hade varit helt på sin plats om vi nu stod inför en kraftig konjunkturförbättring och behovet av coachning ändå skulle avta. Så är som sagt inte fallet.

Genom bortfallet av coachningsmöjligheten redan om en månad riskerar vi att få en ökad arbetsbelastning för Arbetsförmedlingens egen personal, samtidigt som många arbetssökande inte kommer att få hjälp som är optimalt anpassad just efter sina behov.

I avtalet mellan Arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna finns det en möjlighet att utsträcka avtalet över årsskiftet (paragraf 6). Det är helt möjligt att fortsätta med tilldelning av coachningsuppdrag under månaderna oktober till december. Pågående uppdrag skulle sedan avslutas successivt under det första kvartalet 2012.

Hittills har beskedet från Arbetsförmedlingen varit att inga nya uppdrag ska tilldelas under det fjärde kvartalet i år. Med hänsyn till det förändrade läget på arbetsmarknaden föreslår vi att detta beslut omprövas.

Med vänliga hälsningar

Mikael Persson, VD
Academicum AB