Jobbcoachernas effektivitet

·
Av Henrik Bäckström, 16 Aug 2011

Kan det vara så att utfallet varierar med det system som jobbcoachning arrangeras inom? I Trygghetsfonden TSL:s halvårsrapport 2011 finns en intressant jämförelse mellan jobbcoachers effektivitet i tre olika sammanhang eller system.

För det första anlitas omställningsmarknadens jobbcoachningsföretag av Trygghetsfonden TSL.

Dessa företag hjälper privatanställda arbetare inom LO-området till nytt jobb. Sedan 2007 har omkring 120 000 personer fått coachstöd till ett värde av cirka 20 000 kronor per person. Sammanlagt närmare 2,5 miljarder kronor. Finansierat av arbetsgivare och fack. Helt utan att ha tagit skattepengar i anspråk. Lägg sedan till de andra trygghetsrådens verksamhet under samma period: tjänstemännens TRR (70 000 personer), statliga trygghetsstiftelsen TSN och ett tiotal till. Detta måste rimligen ha avlastat Arbetsförmedlingens verksamhet i markant utsträckning. Därtill startar den nya trygghetsfonden, Omställningsfonden, för över en 1 miljon kommunalt och landstingsanställda sin verksamhet inom kort.

För det andra har Arbetsförmedlingen under 2009-2010 haft drygt 700 egna interna jobbcoacher temporärt anställda.

För det tredje har Arbetsförmedlingen anlitat marknadens omställningsföretag, som hittills givit coachningsstöd till 130 000 personer.

I TSL:s jämförelse mellan dessa tre coachningsystem under perioden januari 2010 till maj 2011 kan utläsas att utfallet (mätt som andel med jobb efter avslutad coachinsats) skiljer sig åt.

I det första systemet (TSL-leverantörer) ligger utfallet mellan 50 – 80 procent över perioden (mätt per månad). I de två andra systemen, interna och externa coacher via Arbetsförmedlingen, ligger utfallet på mellan 20 – 35 procent. Oftast med liten fördel till de externa omställningsföretagen. Arbetsförmedlingen anger utfallet till 37 procent över tid.

Dessa skillnader i utfall är speciellt intressanta då målgruppen för coachningsåtgärderna varit densamma: nyblivna arbetslösa med tyngdpunkt mot yngre personer.