Fortsatt goda tider för bemanningsbranschen

·
Av Henrik Bäckström, 15 Aug 2011

Nu väntar vi med spänning på hela bemanningsbranschens halvårsresultat som publiceras den 25 augusti. Mitt i sommarsemestern kablade TT ut ett telegram om goda tider för branschen.

Bland annat Svenska Dagbladet och Göteborgsposten rapporterade om detta. Halvårsresultaten för de några av de börsnoterade bolagen visade på omsättningsökning upp till över 40 procent jämfört med motsvarande period året innan.

TT-meddelandet publicerades i de flesta dagstidningarna. Bland andra Kristianstadsbladet, HD, NT, Bohuslänningen, Ekonyheter och Arbetarbladet.