Stärk gymnasieutbildningarna

· ·
Av Extrabloggare, 20 Jun 2011

Som ett led i att stärka gymnasieelevers självförtroende och attraktionskraft efter avslutade gymnasiestudier ser jag stiftelsen Företagsams idé ”Diplomerad gymnasieekonom”. Ett program som tog sin början hos en man som såg att det behövdes ett komplement till de vanliga gymnasieutbildningarna. Ett komplement som utgick från individens egen lust att lära, tro på sig själv och att tänka entreprenöriellt.

Resultatet blev ett certifieringsorgan sprunget ur en ideell stiftelse, och som har mandat att sätta kriterier och utifrån dessa certifiera privata och kommunala skolor som ansöker om och uppfyller kriterierna för att hålla diplomerade ekonomutbildningar. I dagsläget är 117 skolor i Sverige diplomerade. Dessa följs upp och måste efter två år ansöka på nytt för att behålla sin rätt att diplomera studenter.

Eleverna i sin tur får efter erlagd gymnasieexamen ett diplom som visar att de uppfyllt kriterierna. Jag välkomnar detta! Min tro är att det genom konkret feedback till eleven på vad som är uppfyllt ingjuter råg i ryggen och självförtroende hos en ung människa som antingen vill starta eget företag, kommer ut på en tuff arbetsmarknad, eller vill läsa vidare. Ett starkt varumärke ger arbetsgivare en omedelbar bild av en nybakad students kompetens. ”Diplomerad gymnasieekonom” främjar på så sätt anställningsbarhet.

Att Bemanningsföretagen välkomnar detta och även engagerar sig i certifieringsorganet är naturligt. Att hela tiden arbeta för och att matcha unga förmågor med rätt arbetsgivare är nödvändigt i en tid då företag upplever brist på kompetens. Att engagera sig att hitta modeller för att lyfta efterfrågad kompetens är där branschen måste befinna sig i dagsläget. Det är lika naturligt som att industrin skapar speciella skolor inriktade på behövd industrikompetens. Jag kan aldrig nog poängtera vikten av att vara lyhörd för tjänstesektorns behov av kompetens, hitta vägvisare för densamma och att snabbt fånga upp och göra unga människor anställningsbara.

Som en kompetensförsörjande bransch är det naturligt att ligga steget före och utbilda det arbetsmarknaden har behov av. Ett sätt är att engagera sig i ” Diplomerad gymnasieekonom”.

Christina Ekdahl jobbade för Bemanningsföretagen till juli 2011, då hon slutade för att flytta och tillträda en tjänst som rekryterare. Christina var branschanalytiker med examen inom Human Resources Management och med ansvarig för bland annat bemanningsbarometern, bemanningsindikatorn och samarbeten med universitet och högskolor.