Landstingen måste åtgärda personalproblematiken!

· ·
Av Henrik Bäckström, 17 Jun 2011

Bara några dagar efter mitt förra inlägg kring sommarens bemanning i vården är det dags igen. Nu rapporterar Nya Värmlandstidningen att ”krafttag planeras mot hyrläkarberoende”.

Åter en gång är kalkylen att hyrläkare kostar tre gånger mera än direktanställd läkare felaktig, vilket vi redovisat flera gånger. Därtill hänger politiker och journalister gärna ut bemanningsläkare som läkare som gör ett sämre jobb. Det har vi också tillbakavisat flera gånger. Det finns faktiskt kollektivavtal för bemanningsläkare tecknat med Läkarförbundet.

Vi har också lyft frågan kring arbetsmiljöaspekter och det faktum att landsting får betala böter för att de överutnyttjar sin egen personal.

Jag vet inte hur många gånger vi i bemanningsbranschen har kommenterat vår verksamhet inom vården. I en tidigare debattartikel frågade vi vad landstingen egentligen gör med sina pengar. Man säger sig handla upp hyrläkare för närmare 2 miljarder kronor årligen. Våra företag fakturerar för mindre än hälften av detta belopp årligen. Vad går resten av de 2 miljarderna till har vi frågat, men inte fått svar på.

Bemanningsbranschen har lösningen på vården personalförsörjningsbehov. Vi har lanserat den i rapporten ”Tillsammans för en effektiv vård”.

Bollen ligger nu hos landstingen. Vi är redo att ta vårt ansvar för en fungerande vård tillsammans med läkare, sjuksköterskor och deras fackliga organisationer. Vad är landstingens recept? Strypa inhyrningen och låta sjuka människor lida?