Bemanningsbranschens vd:ar positiva till facket

·
Av Henrik Bäckström, 15 Jun 2011

LO-tidningen har intervjuat ett flertal vd:ar i bemanningsbranschen. Av intervjuerna framgår att samarbetet är utvecklat på företagsnivå, men också att förekomsten av de mera övergripande regelverken uppskattas.

En vd lyfter fram önskan om ett eget fack för bemanningsanställda.

Vi kan konstatera att bemanningsbranschen i dag är en etablerad del av den svenska arbetsmarknadsmodellen.