SCBs kortperiodiska sysselsättningsstatistik eller Jobbmaskinen bemanningsbranschen


Av Henrik Bäckström, 10 Jun 2011

Enligt SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik för första kvartalet 2011 ökade antalet anställda på hela svenska arbetsmarknaden med 2,8 procent till drygt 4 miljoner jämfört med motsvarande kvartal förra året. Antalet anställda inom tillverkningsindustrin ökade med 3,1 procent till 563.000. Antal anställda inom offentlig sektor ökade med marginella 0,3 procent.

Som framgår av SCB:s rapport ökade antalet anställda inom bemanningsbranschen kraftigt. Hur mycket är då kraftigt?

Jo, enligt SCB uppgick antalet anställda inom bemanningsföretag*/ under årets första kvartal till 73.463. En uppgång med 34,2 procent. Visst kan man hålla med SCB och benämna det för en kraftig uppgång.

Vi kan också ta oss en titt SCB:s föregående rapport. Den från sista kvartalet 2010. Då ökade totala antalet anställda med 1,6 procent till 4 miljoner jämfört med motsvarande kvartal året innan. Tillverkningsindustrin ökade med drygt 9.000 anställda (1,7 procent) till 563.800. Inom offentlig sektor minskade antalet anställda med 0,4 procent.

Tilläggas bör att det nämnda kvartalet ökade bemanningsbranschen med 35,4 procent till 72.534 anställda. Eller en ”markant” ökning, som SCB benämnde det. Jag skulle närmast använda benämningen ”outstanding”.

Här pratar vi jobbmaskin och inget annat!

*/ SNI-kod 78; arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag