Kostnaden för inhyrd personal

·
Av Henrik Bäckström, 08 Jun 2011

Lika säkert som att sommaren kommer är att personalbristen inom vården blir akut. Varje år.

I Trollhättan är personalsituationen besvärande och de ansvariga vet inte ens om de vikarier de hittat har utbildning. Vidare kan vi läsa i Södermanlands Nyheter den 4 juni att sommaren också är bekymmersam vid Nyköpings lasarett. Utan bemanningsföretag skulle lasarettet tvingas stänga delvis. Nyköpings lasarett, inklusive psykiatriska enheten, har bara två sökande sjuksköterskor till vikariat i sommar.

Lika säkert är också att kalkylen för inhyrd personal bygger på knapphändiga, för att inte säga felaktiga uppgifter. I artikeln ovan anges att en inhyrd sköterska är dubbelt så dyr som en egen anställd: ”det vill säga cirka 50.000 kronor istället för halva kostnaden”. Vän av ordning frågar sig hur en sjuksköterska skulle kunna kosta 25.000 kronor när medellönen enligt Vårdförbundet är drygt 26.000 kronor per månad. Sen tillkommer övertidsersättningar, arbetsgivaravgifter, avsättningar till pension och försäkringar med mera, med mera. För att inte nämna indirekta personalkostnader.

En debattör, bland många andra, föreslår att landstingen borde sänka kostnaderna för bemanningsläkare för att de stora kostnaderna drabbar skattebetalarna och även patienterna som inte får lika bra vård (sic!)

Det är närmast sagt skrämmande hur svårt det är för de ansvariga att få vården att fungera sommartid. Den enda kritik som man lyckas formulera är den mot läkarna och sjuksköterskorna som via bemanningsföretagen ser till att vården är tillgänglig även under sommaren. Jag tror att det är dags för bemanningskritikerna att se sig själva i spegeln.