Utveckling eller avveckling av bemanningsbranschen

· ·
Av Extrabloggare, 31 Maj 2011

Nu är årstiden för LO-förbundens kongresser inne. Där behandlas motioner med långtgående förslag att införa begränsningar i både lagar och kollektivavtal för inhyrning av personal. Handels är ett bra exempel. Är det rätt väg att gå? Nej det tror jag inte.

Bemanningsföretag hjälper kunderna att klara av de snabba förändringar som krävs på den globala marknad vi lever i idag. Alla företag, organisationer och myndigheter behöver stabila leverantörer av olika slag. En del levererar kunskap och personal som behövs för verksamheten. Andra levererar muttrar och skruvar för att tillverka bilen, datorer att programmera på och transporterar varor som butiken säljer.

Bemanningsföretagen har kollektivavtal med LO-förbunden. Ett kollektivavtalsförhållande består av minst två parter med ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten så att den är ekonomiskt och leveransmässigt stabil och kan ge jobb med lön till de anställda och avkastning till ägaren. Annars skulle inte kollektivavtalen finnas. Löner och försäkringar för de anställda regleras i kollektivavtalen.

Att ha ett kollektivavtal betyder att parterna i avtalet har ett gemensamt intresse av branschen. Det insåg Sam Dandemar, när han som ansvarig på dåvarande HTF tecknade kollektivavtal för bemanningskonsulterna redan 1988. Kollektivavtalet ska vara stödjande för branschens utveckling men de som motionerar om hinder för inhyrning motarbetar istället branschen. Stopp för inhyrning motarbetar i realiteten alla branscher i Sverige som hyr in personal – industri såväl som tjänsteföretag och offentlig sektor.

Jag vet att det finns de som gärna skulle se en avveckling av bemanningsbranschen. Dem vill jag påminna om att branschen finns för att det finns en marknad. Marknaden är alla svenska företag, organisationer och myndigheter som måste klara de snabba förändringar som krävs för att överleva i dagens samhälle.

Per Gradén

Per Gradén var förhandlare och rådgivare i arbetsgivarfrågor på Almega med ansvar för bemanningsavtalen fram till oktober 2012 då han slutade på Almega.