Sverige sämst på invandrarjobb

·
Av Henrik Bäckström, 27 Maj 2011

Foto: kenny_lex

Enligt en ny jämförelse från näringsdepartementet i ett TT-meddelande så är Sverige sämst i OECD när det gäller att få invandrare i arbete. Undersökningen bekräftar en allmän känsla att utrikesfödda har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden.

Bemanningsbranschen är överrepresenterad när det gäller sysselsättning av utrikesfödda. Det har forskarna Eskil Wadensjö och Pernilla Andersson Joona visat i flera studier.  Samma sak när det gäller jobb åt unga. I en rapport från Svenskt Näringsliv kartläggs de anställda i branschen.

Om man vill underlätta inträdet på arbetsmarknaden för grupper som har svårt att komma in, exempelvis invandrare och unga, så ska man underlätta för bemanningsföretag och ta bort hinder för bemanningsbranschen. Därför är det synd att den nyligen presenterade utredningen om EUs bemanningsdirektiv inte innehöll något förslag om att slopa sådana hinder. Med tanke på näringsdepartementets nya jämförelse om invandrarjobben så borde regeringen ge utredaren Birgitta Nyström bakläxa.