Konstruktiv kritik för samhället framåt


Av Henrik Bäckström, 13 Maj 2011

 

Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större är Uppsala Universitets motto. Det sammanfattar också mina synpunkter på Josefin Brinks (V) videoklipp i vilket hon kommenterar nomineringen till vårt Kritikerpris och vår inbjudan till Bemanningsgalan på Berns.

Den konstruktiva kritiken som för både vetenskapen och samhällsutvecklingen framåt är grundidén till vårt kritikerpris, att personer som uttrycker kritik och för utvecklingen framåt också får ett tack för det.

När man formulerar sin kritik finns det metoder att utveckla den på. Motsvarande kan man säga när det gäller hur pass noggrann man är när man skriver debattartiklar. Att man till exempel uppmuntrar eller legitimerar mer eller mindre illegala aktiviteter på arbetsmarknaden faller utanför ramen för universitetets motto.