Funderar du på att byta jobb?

· ·
Av Lena Martinell Åkerblom, 10 Maj 2011

 

Då är det verkligen rätt läge just nu. Konkurrensen om de som har ”rätt” bakgrund och utbildning är stor och då är matchningen viktigare än någonsin. I högkonjunkturen tar arbetsgivarna hjälp av rekryteringsföretag och bemanningsföretag för att vara säkra på att få rätt person på rätt plats.

Kunderna köpte enligt den nyutkomna Bemanningsindikatorn för första kvartalet 2011 rekryteringstjänster för 200 miljoner kronor första kvartalet 2011, en ökning med 30 procent jämfört med samma kvartal förra året.

Samtidigt finns enligt Arbetsförmedlingens statistik 388 000 personer som är utan jobb (mars 2011).

Svårt hitta rätt person till rätt jobb + många arbetslösa = brist på matchning. Det är behovet av matchning som gör att arbetsgivarna vänder sig till proffsen för att hitta rätt medarbetare.

Förståelsen för vikten av att matcha individen med rätt jobb har en central roll för arbetsmarknaden. Regeringen borde snarast ge Arbetsförmedlingen ett konkret uppdrag att upphandla jobbförmedlingstjänster enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Jobbförmedling ska skötas av de som förstår matchning. Det är det som ger individer jobb och Sverige en väl fungerande arbetsmarknad.