Det behövs en bredare syn på omställning

· ·
Av Extrabloggare, 29 Apr 2011

Foto: Ken's Oven

Omställning handlar idag om att en anställd som sägs upp på grund av arbetsbrist får ett paket som ska kompensera för att uppsägningen. Kompensationen består av ekonomisk hjälp i form av till exempel förlängda uppsägningstider och därefter utfyllnad av a-kasseersättningen. Kompensationen består också av praktisk hjälp att hitta nytt jobb i form av omställning, eller med andra ord jobbcoachning.

Enligt de regler som gäller idag krävs att den anställde redan har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist för att få tillgång till omställningspengen. Varför måste det gå så långt? Varför kan inte Gustav eller Emelie gå till sin chef och säga att ”jag har trivts här men känner att jag börjar stagnera och nu säger jag upp mig och vill ha min omställningspeng”? Gustav eller Emelie tar själv initiativ till en överenskommelse med arbetsgivaren som ger honom eller henne en möjlighet att gå vidare.

Givetvis måste det finnas regler för när man kan få tillgång till sin omställningspeng, till exempel kvalifikationstider. Och krav på att välja en professionell jobbcoach för den praktiska hjälpen. Omställningspengen ska inte kunna användas för att finansiera studier eller en långsemester i Thailand, det skulle vara att förfela syftet att hjälpa individen vidare i arbetslivet.

Dagens omställningssystem är inte tillräckligt bra för individen. Varför inte en utveckling av omställningssystemet som gör det möjligt för den anställde och arbetsgivaren att komma överens om när den anställde ska få ut sin omställningspeng, utan att han eller hon först måste bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

Per Gradén

Per Gradén var förhandlare och rådgivare i arbetsgivarfrågor på Almega med ansvar för bemanningsavtalen fram till oktober 2012 då han slutade på Almega.