Arbetsmiljöverket ska granska bemanningsföretag

·
Av Extrabloggare, 26 Apr 2011

Foto: ciotka

Häromveckan var jag på ett informationsmöte hos Arbetsmiljöverket med anledning av att verket till hösten ska granska 700 arbetsställen – både bemanningsföretag och kundföretag. Bakgrunden är att olycksfrekvensen relativt sett är högre i bemanningsbranschen än i andra branscher. En förklaring är att en större andel unga arbetar i bemanningsbranschen än i andra branscher och arbetsskadorna är fler bland dessa.

Bemanningsbranschen verkar på hela arbetsmarknaden och finns i de flesta branscher. Branschen har i sig inte ett högre olyckstal, utan man måste titta på varje enskild bransch till vilken bemanningsföretag sedan hyr ut. Det är därför jag välkomnar att man också fokuserar på kundföretagen.

Kundföretaget måste rimligen kontrollera arbetsmiljön via checklistor eller andra metoder på samma sätt för inhyrd personal som för företagets egen personal och vid brister är det viktigt att det uppmärksammas så att man kan hitta former för ansvaret som fungerar. Att unga män är mer riskbenägna som grupp är också något som inte enbart gäller bemanningsbranschen utan är ett fenomen i sig.

Dock, jag ser ett problem i arbetsmiljöverkets syn på branschen. Deras uppfattning verkar vara att uppdragen till största delen är korta, till exempel en enda dag, vilket i så fall skulle göra dessa korta anställningar till en arbetsmiljörisk då introduktionen skulle bli kortare eller i värsta fall utebli. De flesta uppdrag är långa. Den undersökning som gjorts av bemanningsanställda visar att ca 70 procent av de tillfrågade arbetar heltid. Lika många har ett uppdrag som sträcker sig upp till 6 månader.

Rapporten ”Personalinhyrningen i Sverige” visar också att ca 25 procent av kundföretagen anlitar bemanningsföretag för att hitta specialistkompetens som de annars inte skulle hitta.

För det andra får man komma ihåg att de flesta affärsrelationer mellan bemanningsföretag och kundföretag är längre än ett enskilt uppdrag.

Vidare så tror jag att det viktiga är att arbetsmiljöverket försöker hitta de aktörer i bemanningsbranschen som inte är auktoriserade och medlemmar i bemanningsföretagen. Med risk för att sticka ut hakan så är det inte i första hand på företag anslutna till Bemanningsföretagen som arbetsmiljöarbetet brister, då dessa är seriösa aktörer som värnar om sina relationer både till sina anställda och till kundföretag. Bemanningsbranschen är en väl etablerad bransch som dessvärre fortfarande får agera slagpåse i många sammanhang som den inte är förtjänt av.

Så, jag välkomnar en granskning för att höja medvetenheten i branschen om vikten av det delade arbetsmiljöansvaret, men jag vill också påpeka att det i första hand är de oseriösa aktörerna som måste granskas.

Av Christina Ekdahl

Christina Ekdahl jobbade för Bemanningsföretagen till juli 2011, då hon slutade för att flytta och tillträda en tjänst som rekryterare. Christina var branschanalytiker med examen inom Human Resources Management och med ansvarig för bland annat bemanningsbarometern, bemanningsindikatorn och samarbeten med universitet och högskolor.