Bemanningsbranschen, arbetsmarknadens centrala nav

·
Av Henrik Bäckström, 19 Apr 2011

cykel nav

Foto: hugojcardoso

I dagens Svenska Dagbladet säger företagare att ”vi hittar egna vägar” när det gäller att finna personal. Detta reportage är bara ett i en allt stridare ström som vi har fått ta del av de senaste åren.

Artikeln bygger på en undersökning ”Allt fler företag väljer bort Arbetsförmedlingen” från Svenskt Näringsliv. Enligt denna använder sig få företag av Arbetsförmedlingen när det gäller att rekrytera ny personal. 6 av 10 företag tar i stället hjälp från bemannings- och rekryteringsföretag.

Även en studie från Silentium påvisar att företagare inte får den hjälp de behöver via arbetsförmedlingen. Rubriken i denna undersökning är ”Företagare starkt kritiska till Arbetsförmedlingens förmåga att förmedla jobb”.

Men det är inte bara företag som rapporterar att de får svag hjälp från Arbetsförmedlingen. Även unga har låg tilltro till den statliga myndighetens möjligheter att hjälpa dem till jobb. Bara 11 procent tror att de kan få sådan hjälp.

Sammantaget visar Svenskt Näringslivs studie ”Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb” tillsammans med Riksrevisionens granskning (2006:22, Den offentliga arbetsförmedlingen) att Arbetsförmedlingen har uppenbara effektivitetsproblem som mynnar ut i följande utsaga: en arbetsförmedlare förmedlar mindre än ett jobb per år.