Bemanningsbranschen anställde mest under 2010

· ·
Av Henrik Bäckström, 13 Apr 2011

SCB:s sysselsättningssiffror är intressant läsning. Av pressmeddelandet framgår att under fjärde kvartalet 2010 ökade antal anställda totalt med 1,6 procent till drygt 4 miljoner. Inom tillverkningsindustrin ökade de anställda med 1,7 procent. Inom de privata tjänstenäringarna var motsvarande siffra 2,6 procent.

Under det fjärde kvartalet uppmättes drygt 50 000 lediga jobb. En ökning med 55 procent jämfört med året innan. Av dessa jobb var drygt 40 000 inom privat sektor.

Intressantare läsning är dock själva rapporten från SCB, för här finns ju också själva bemanningsbranschen under SNI-kod 78. I rapporten skrivs att bemanningsbranschen har ökat markant. Och det är jag böjd att hålla med om, när det framgår i tabellerna att tillväxten i antal anställda är +35 procent. Det absoluta antalet anställda är 72 500. En ökning med 20 000 personer. För den samlade svenska industrin är motsvarande ökning 9 000 personer.

Även LO-tidningen har rapporterat om detta. Där är man bekymrad över att hälften av dessa anställningar är på visstid, men så är oftast fallet när en ny person kommer in på en arbetsplats, oberoende av sektor eller bransch. IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä konstaterar att antalet medlemmar i bemanningsbranschen har ökat från 2 000 till 5 000.

En jämförelse med andra branscher i statistiken är också intressant. Livsmedelsindustrin har drygt 50 000 anställda. Bankerna likaså. Massa- och pappersindustrin drygt 30 000 anställda. Stål- och metallverk likaså. Bevakningsbranschen 25 000.

Faktum är att bemanningsbranschen har fler anställda än alla industrigrenar (SNI-koder 10-33) och tjänstebranscher.

Av samtliga branscher var hotell och restaurang med sina 120 000 anställda större. Likaså landtransportföretag med samma antal. Byggentreprenörerna hade 153 000 anställda. Inom socialomsorgens öppna vård återfanns drygt 100 000 anställda.