LO vill återigen göra inhyrning till en fråga i avtalsrörelsen

· · · ·
Av Henrik Bäckström, 11 Apr 2011

Starta ett fackförbund som tillvaratar de bemanningsanställdas intressen, istället för att rikta in er på att begränsa arbetsmöjligheterna för nästan 120 000 personer.

LO och den statliga bemanningsdirektivsutredaren är lika ointresserade av att Sverige implementerar bemanningsdirektivet på ett korrekt sätt. Det står tydligt när jag läser i LO-tidningen och Handelsnytt att begränsning av inhyrning återigen ska bli en fråga i avtalsrörelsen.

Jag uppmanar LO än en gång att noga läsa Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Särskilt artikel 4 som gäller att begränsningar eller förbud mot anlitande av arbetskraft som hyrs ut av bemanningsföretag får endast motiveras av allmänintresset.

Läs även min debattartikel om att begränsningar av bemanning i kollektivavtal inte kan motiveras i ett läge där EU-lagstiftningen kräver att begränsningar ska tas bort.