Anställ kompetens, i Tessinska palatset

· ·
Av Extrabloggare, 08 Apr 2011

Foto: Nenyaki

I måndags eftermiddag bjöd landshövdingen i Stockholms län Per Unckel in bemanningsbranschen till after work i Tessinska palatset för att prata om projektet Anställ kompetensen. Det var som att komma in i en värld som stått stilla sedan århundraden tillbaka och livet där kändes föga integrerat med samhällets utveckling.

På ena sidan det vanliga livet på Slottsbacken. På andra sidan en italiensk gård med formklippt buxbom och italienska pelare utformade som en synvilla. Där var det således ännu mindre verklighet och något man kunde fly med blicken till om det vanliga samhället skulle kännas för nära.

Miljön var en kännbar kontrast till ämnet för tillställningen: En synnerligen modern och verklig branschs bidrag till integration på arbetsmarknaden. Hur kan bemanningsföretag vara en inkörsport till att ta till vara all kompetens, oavsett födelseland? Att tala om integration på en plats som är så få förunnat att över huvudtaget få se kändes paradoxalt.

Med denna reflektion gjord, så kom vi då att tala om bemanningsbranschen och dess fundament, kompetensförsörjning. Att se varje individs unika kompetens oavsett bakgrund och matcha den med rätt jobb är just det som bemanningsföretag är bäst på. Så bemanningsföretag är en språngbräda för integration i verkligheten, utanför fönstret på Tessinska palatset.

Men för att branschen ska kunna omfatta alla behövs också att regler som i allra högsta grad diskriminerar bemanningsanställda, som exempelvis a-kassan, förändras. Detta ville vi att landshövdingen skulle ta med sig i sitt fortsatta arbete med projektet.

Integration är också till stor del en attitydfråga. En fråga om att rucka på principer, om okunskap och om rädsla för det okända.

Jag skrev uppsatser på ämnet för AW:n under min studietid. Detta är snart åtta år sedan. Lite verkar ha hänt sedan dess eftersom projekt som Anställ kompetensen finns. Men det som har hänt är att bemanningsbranschen har vuxit explosionsartat och det måste betyda att det är just i den här delen som jobb och individer matchas. Igen. Av 60 000 personer räknat i antal årsanställda som jobbar i bemanningsbranschen är 10 000 födda i ett annat land.

Jag tror att vi måste lyfta blicken från resonemanget: att anställa teoretisk kompetens. Det är inte det vi i praktiken gör. Vi anställer en individ med kunskap som vi behöver. Låt oss då våga prata om att kompetensen består av två delar: Personliga färdigheter och inhämtad teoretisk kunskap.

Det handlar också om attityden hos företag och all annan verksamhet, inte minst de offentliga myndigheterna, att bli bättre på att välja att se potentialen i människor. Alla är individer oavsett var vi bor eller bjuder till AW.

Som sagt, okunskap och stängda världar är aldrig bra. Inte någonstans. Öppna och släpp in lite ljus!

Av Christina Ekdahl

Christina Ekdahl jobbade för Bemanningsföretagen till juli 2011, då hon slutade för att flytta och tillträda en tjänst som rekryterare. Christina var branschanalytiker med examen inom Human Resources Management och med ansvarig för bland annat bemanningsbarometern, bemanningsindikatorn och samarbeten med universitet och högskolor.