Arkiv för april 2011

Antal poster: 10

Det behövs en bredare syn på omställning

Av Extrabloggare, 29 Apr 2011
Arbetsmarknad · Jobbcoachning · Omställning

Omställning handlar idag om att en anställd som sägs upp på grund av arbetsbrist får ett paket som ska kompensera för att uppsägningen. Kompensationen består av ekonomisk hjälp i form av till exempel förlängda uppsägningstider och därefter utfyllnad av a-kasseersättningen. Kompensationen består också av praktisk hjälp att hitta nytt jobb i form av omställning, eller […]

Arbetsmiljöverket ska granska bemanningsföretag

Av Extrabloggare, 26 Apr 2011
Arbetsmiljö · Inhyrning

Häromveckan var jag på ett informationsmöte hos Arbetsmiljöverket med anledning av att verket till hösten ska granska 700 arbetsställen – både bemanningsföretag och kundföretag. Bakgrunden är att olycksfrekvensen relativt sett är högre i bemanningsbranschen än i andra branscher. En förklaring är att en större andel unga arbetar i bemanningsbranschen än i andra branscher och arbetsskadorna […]

Glad Påsk!

Av Lena Martinell Åkerblom, 21 Apr 2011

Vi på Bemanningsföretagen önskar alla besökare en Glad Påsk!

Bemanningsbranschen, arbetsmarknadens centrala nav

Av Henrik Bäckström, 19 Apr 2011
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad

I dagens Svenska Dagbladet säger företagare att ”vi hittar egna vägar” när det gäller att finna personal. Detta reportage är bara ett i en allt stridare ström som vi har fått ta del av de senaste åren. Artikeln bygger på en undersökning ”Allt fler företag väljer bort Arbetsförmedlingen” från Svenskt Näringsliv. Enligt denna använder sig […]

Handels medlemmar diskuterar avtalskrav

Av Lena Martinell Åkerblom, 15 Apr 2011
Arbetsmarknad · Facket · Inhyrning

Tycker det är sorgligt att lagerarbetarna på Bergendahls centrallager i Hässleholm vill utesluta sina kolleger från möjligheten till tillsvidareanställningar.  De 21 diskussionsglada som jag läser om i Handelsnytt vill hellre att företaget ska visstidsanställa extrapersonal vid arbetstoppar än ta in bemanningsföretag. Men jag tror ärligt talat inte att jobbarna på Bergendahls förstår vad det betyder. […]

Bemanningsbranschen anställde mest under 2010

Av Henrik Bäckström, 13 Apr 2011
Arbetsmarknad · Industri · Tjänstesektorn

SCB:s sysselsättningssiffror är intressant läsning. Av pressmeddelandet framgår att under fjärde kvartalet 2010 ökade antal anställda totalt med 1,6 procent till drygt 4 miljoner. Inom tillverkningsindustrin ökade de anställda med 1,7 procent. Inom de privata tjänstenäringarna var motsvarande siffra 2,6 procent. Under det fjärde kvartalet uppmättes drygt 50 000 lediga jobb. En ökning med 55 […]

LO vill återigen göra inhyrning till en fråga i avtalsrörelsen

Av Henrik Bäckström, 11 Apr 2011
Arbetsmarknad · Bemanningsdirektivet · EU · Inhyrning · Kollektivavtal

Starta ett fackförbund som tillvaratar de bemanningsanställdas intressen, istället för att rikta in er på att begränsa arbetsmöjligheterna för nästan 120 000 personer. LO och den statliga bemanningsdirektivsutredaren är lika ointresserade av att Sverige implementerar bemanningsdirektivet på ett korrekt sätt. Det står tydligt när jag läser i LO-tidningen och Handelsnytt att begränsning av inhyrning återigen ska bli […]

Anställ kompetens, i Tessinska palatset

Av Extrabloggare, 08 Apr 2011
Arbetsförmedling · Arbetsmarknad · Jobbcoachning

I måndags eftermiddag bjöd landshövdingen i Stockholms län Per Unckel in bemanningsbranschen till after work i Tessinska palatset för att prata om projektet Anställ kompetensen. Det var som att komma in i en värld som stått stilla sedan århundraden tillbaka och livet där kändes föga integrerat med samhällets utveckling. På ena sidan det vanliga livet […]

Summarn kummar i Visby

Av Lena Martinell Åkerblom, 06 Apr 2011

I fredags offentliggjorde Almegabloggen att registreringen till bloggplats H12 är öppnad, bloggarnas eget presscenter i Visby under Almedalsveckan. Att Almega ordnar en plats för de politiska bloggarna att jobba på är en tillgång för sociala medier och för den politiska debatten. Sanning om bemanning kommer givetvis att vara på plats. Bemanningsföretagen ingår ju i Almega och […]

PT, fastighetsmäklare, aktiemäklare och jobbcoach

Av Henrik Bäckström, 04 Apr 2011
Jobbcoachning

På allt fler områden i livet anlitar vi experter för att få professionell hjälp. Den personliga tränaren hjälper oss ha god fysik, fastighetsmäklaren hjälper oss att få ut bästa pris när vi säljer vår bostad och aktiemäklaren ger ekonomisk rådgivning. I framtiden kommer vi att anlita jobbcoacher för att hitta nytt jobb eller byta spår […]