Kvalitet kontra pris ett ständigt dilemma

·
Av Lena Martinell Åkerblom, 31 Mar 2011

Idag skriver Maria Nordin, vd på Xtra personal, i Dagens Industri om att kvalitet borde vara lika viktigt som pris i upphandlingar inom vårdsektorn. Maria Nordin säger att marginalen för bemanningsföretagen inom vårdsektorn är så låg att det är svårt att få en hållbar leverans.

Maria Nordin vill att kvalitet ska beaktas mer än tidigare vid upphandling av bemanningstjänster i vården. En idé som hon har är krav på ISO-certifiering, som visar att det finns ett processtänkande i arbetet. En annan att Kammarkollegiet ger stöd i upphandlingsfrågor i större utsträckning.

Läs hela artikeln i Dagens Industri 2011-03-31, papperstidningen