Kan ett genomsnitt vara likabehandling?

·
Av Henrik Bäckström, 28 Mar 2011

Foto: micheleluconi

ABB i Ludvika pågår en diskussion som vi har hört många gånger tidigare, men som få har skrivit om. Kanske för att den allmänna uppfattningen är att bemanningsanställda har lägre lön och behandlas sämre än företagets egna anställda.

Metallklubbens ordförande med flera konstaterar att de bemanningsanställda ofta tjänar flera tusen kronor mer per månad än många som är anställda av ABB. De hänvisar till att så fungerar bemanningsbranschens kollektivavtal, vilket är helt korrekt. Tillsammans med samtliga förbund inom LO har även IF Metall tecknat detta avtal med Bemanningsföretagen.

Eftersom vårt kollektivavtal stadgar att den bemanningsanställde skall ha ett genomsnitt av de löner de anställda hos kunden som utför samma arbetsuppgifter har så måste det, rent matematiskt sett, finnas löner som ligger över och löner som ligger under (om inte samtliga anställda hos kundföretaget har exakt samma lön, vilket de aldrig har). Alltså kommer vissa anställda hos kunden att ha lägre lön än den bemanningsanställda. Liksom vissa ligger över i lön. Enkel matematik.

I ett läge där många av kundens anställda är äldre och därigenom kanske har ett högre löneläge blir bemanningslönen högre relativt sett. Om då den personal som hyrs in är yngre resulterar genomsnittskalkylen i att den yngre inhyrda får relativt sett högre lön.

Kontentan är att en lön som grundar sig på ett genomsnitt av andras löner aldrig kan betraktas som likabehandling. Ingen blir någonsin nöjd. Antingen är min lön för låg i förhållande till andras löner. Eller så är andras löner för låga.

Alternativet till dagens lönesystem är samma system som alla andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden har. Byggjobbare, kommunalare, metallare, för att nämna några, förhandlar sina egna branschlönesystem med sina arbetsgivare.

Häri ligger den likabehandling, som också bemanningsdirektivet innehåller, nämligen att respektive sektor på arbetsmarknaden förhandlar om sina egna branschanpassade löner och villkor. Kanske blir det så någon gång för de bemanningsanställda? Den som lever får se.