Goda betyg för de riktiga jobbcoacherna!

·
Av Henrik Bäckström, 25 Mar 2011

Auktoriserat omställningsföretag

Trygghetsfonden TSL ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Avsikten med fonden är att underlätta omställningsarbetet för såväl den uppsagde arbetaren som för arbetsgivaren. Ca 100 000 arbetsgivare och närmare 1 miljon arbetstagare är anslutna till TSL-systemet.

Själva omställningsarbetet utförs av knappt 100 företag/jobbcoacher som facket och arbetsgivaren på arbetsplatsen väljer för att ge hjälp till den uppsagde. Dessa omställningsföretag har samarbetsavtal med TSL. De fem största företagen stod för 70 procent av volymen, de 10 största för 80 procent, och de 20 största för 90 procent. Resultaten från TSL, som finns i dokumentet med titeln Dessa fantastiska jobbcoacher, är intressanta.

Under den senaste tvåårsperioden har 80 000 personer fått omställningshjälp, ca 70 procent har löpande fått nytt jobb och resterande kommit i utbildning, är sjukskrivna, föräldralediga, erhållit pensionslösning eller kvarstår som arbetssökande. Marknaden uppgick under motsvarande period till 1,4 miljarder kronor.

I detta perspektiv är det märkligt att Arbetsförmedlingen i sin upphandling av jobbcoacher lyckades få över 1 000 företag definierade som jobbcoacher. Samtidigt som det etablerade TSL-systemet har knappt 100 företag, varav 20 företag står för 90 procent av volymen! Kritiken har inte låtit vänta på sig. I media har rapporterats om oseriösa företag. I en debattartikel förde jag fram att man måste prioritera riktiga jobbcoacher.

Resultaten i arbetsförmedlingens jobbcoachningssatsning har därtill varit sämre än i TSL-systemet.

Vi i omställningsbranschen har infört en auktorisation för omställningsföretag som ställer höga krav.

Tipset till Arbetsförmedlingen blir alltså att ta sig en ordentligt titt på det beprövade arbetssätt som TSL använder, både när det gäller anlitande av omställningsmarknadens företag, som att effektivt bedriva en verksamhet.