Unik möjlighet att tacka nej till jobb

· ·
Av Extrabloggare, 15 Mar 2011

Foto: u.v.poblotski

Tjänstemän som jobbar som bemanningskonsulter har en unik möjlighet att tacka nej till arbete, något som inte finns i något annat kollektivavtal på hela den svenska arbetsmarknaden. Den som tackar nej blir tjänstledig, och den som är tjänstledig får aldrig lön. I en artikel i Sydsvenskan kommenterar ”Eva” att hon inte får behålla sin lön om hon tackar nej till ett uppdrag.

I ett anställningsförhållande har man alltid arbetsskyldighet. Det arbete som arbetsgivaren anvisar är den anställde skyldig att utföra. Det finns vissa begränsningar, den som är anställd som ekonomiassistent behöver inte göra ett jobb som arbetare på lagret. Men allt tjänstemannajobb på arbetsplatsen måste en tjänsteman utföra, om arbetsgivaren begär det.

Jag jobbar själv som rådgivare och förhandlare på bemanningsavtalen, men om min chef ber mig skriva protokoll på styrelsemöten eller ta en förhandling på ett annat av Almegas 100 avtalsområden är jag skyldig att göra det. Att tacka nej är lika med arbetsvägran, som är ett brott mot anställningsavtalet och kan få konsekvenser för min anställning.

I bemanningsavtalet för tjänstemän finns en regel som ger den anställde rätten att tacka nej till anvisat arbete. Utan påföljd. Har tjänstemannen till exempel planerat in att vara med på barnens skolavslutning, eller gå ut och köpa julklappar eller vara ledig en period för att ägna sig åt annat kan han eller hon tacka nej till uppdrag. Utan att ange varför.

Det som händer när man tackar nej är att man blir tjänstledig och inte får någon lön under den tid uppdraget skulle ha varat.  Det vill säga inget jobb = ingen lön. Men för bemanningskonsulten får det inga konsekvenser för anställningsförhållandet.

Per Gradén

Per Gradén var förhandlare och rådgivare i arbetsgivarfrågor på Almega med ansvar för bemanningsavtalen fram till oktober 2012 då han slutade på Almega.